Trại Gà Của Mít Trà Cú

Trại Gà Của Mít Trà Cú

Traị gà Mít Trà Cú – Là một trong những trại gà lớn nhất miền tây, địa điểm cụ thể là ở tỉnh trà vinh. Video dưới đây mô tả về trại gà cảu anh Mít Trà Cú, anh em xem video vui vẻ nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *