Gà Điều Xanh Của Sư Kê Mít Trà Cú

Gà Điều Xanh

Gà điều xanh của anh Mít Trà Cú – là một trong những sư kê có tiếng khắp cả nước, dưới tay của Mít là một dàn chiến kê. Đặc biệt trong đó là Gà Điều Xanh huyền thoại, anh em coi vui vẻ nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *